Xem tất cả thông tin >>

Về chúng tôi

 


Trong thế giới ngày nay, tầm quan trọng của chất lượng chinh là mấu chốt cho tăng trưởng ổn định và thành công của bạn và nó phụ thuộc vào sự hài lòng của khách hàng. Điều này là động lực để chúng tôi lấy làm ưu tiên hàng đầu giúp bạn đạt được thành công bằng cách cung cấp Dịch vụ đánh giá và kiểm tra được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn với tiêu chí kiểm tra độc đáo.

 

Trong hơn 20 năm qua chúng tôi đã  cung cấp nguồn nhân lực dịch vụ kiểm tra  liên quan đến sản phẩm khác nhau với một mức độ cao về kinh nghiệm, kiến ​​thức và lợi ích cho khách hàng. Đội ngũ đánh giá viên chuyên nghiệp và thanh tra viên đến từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ  có thẩm quyền và có khả năng tiến hành kiểm tra trên một loạt các sản phẩm. nhân viên của chúng tôi được đào tạo liên tục và định kỳ về kiến ​​thức và hiệu suất trong đánh giá. Advantage Co., Ltd.  là công ty tư nhân đầu tiên được ủy quyền như một cơ quan thanh tra để tiến hành kiểm tra nhà máy chứng nhận sản phẩm theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TIS). Vào đầu tháng 3 năm 2007 với chỉ  bao gồm một phạm vi là 8 sản phẩm đã tăng lên đến 400 sản phẩm trong năm 2009. Advantage Co., Ltd.  cung cấp dịch vụ tư vấn để thoả mãn  được các yêu cầu của quá trình nộp đơn đăng ký áp dụng tiêu chuẩn TIS bao gồm việc xem xét phạm vi sản phẩm phù hợp bao gồm các sản phẩm của bạn và giảm chi phí cho quá trình áp dụng liên tục của các sản phẩm được phân loại với cùng một tiêu chuẩn TIS

 

Một số tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đã được công nhận quốc tế được sử dụng khi chúng tôi tiến hành kiểm tra. Nếu không có chỉ dẫn khác, chúng tôi tham khảo các phương pháp lấy mẫu chấp nhận nhất: MIL-STD-105E hay còn được gọi là mức chấp nhận chất lượng  (AQL). Báo cáo kiểm tra sẽ được cấp mới nhất trong ngày làm việc tiếp theo của việc kiểm tra, ngoài ra các thông tin trên các tiêu chí khách quan; sẽ bao gồm ý kiến ​​và kiến ​​nghị về bất kỳ phát hiện nào trong quá trình kiểm tra và cải tiến áp dụng cho  sản xuất và chất lượng với mức độ hiệu quả hơn.

 

Tránh làm mất thời gian quý báu của mình, tránh sự khác biệt văn hóa có thể, và vấn đề ngôn ngữ, tiết kiệm chi phí đi lại không cần thiết và mất uy tín, hãy cho chúng tôi là đối tác làm tăng thêm giá trị cho bạn với chi phí hiệu quả, thiết thực với khả năng đánh giá và  Kiểm tra xuất khẩu một cách  chuyên nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi
Đối tác của chúng tôi